Advertisement
Seyahat

Bhutan Krallığı

Advertisement
Advertisement

Mutlu insanların ülkesi Bhutan..

Doğu Himalayalar’da, kuzeyinde Çin’in Tibet bölgesi, batısında, doğusunda ve güneyinde ise Hindistan’a bağlı topraklar bulunan, ortalama 38 bin km²’lik alanıyla güzel bir ülke.. Ülkenin resmi ismi Bhutan Krallığı’dır. Yerel ismi ise “Druk Yul (Barışçıl Ejderhanın Ülkesi)” olarak bilinir. Ülkenin başkenti Thimphu’dur. Ülke yönetimi parlamenter demokrasi ile anayasal monarşi üstüne kuruludur. Bhutan’ın isminde da yönetiminde de krallık mevcuttur sadece yürütme organını başbakan ve bakanlardan oluşan hükümet temsil etmektedir.
Burada 775 binin üzerinde (2021) sevinçli insan yaşar. Evet… 775 bin sevinçli insan… Bhutan’da mutluluğa o denli ehemmiyet verilir ki, burada insanların iç huzurunu korumak için 2008 senesinde Gayri Safi Milli Mutluluk Komitesi kurulmuş.. Bu ülkede Gayri Safi Mutluluk oranının yüksekliği, Gayri Safi Milli Hasıla oranının yüksekliğinden daha ilkin gelmektedir. Hatta nüfus sayım anketinde bile yaşadıkları yaşamdan memnun olup olmadıkları sorulmaktadır. 2015 senesinde meydana getirilen nüfus sayımında, nüfusun �’i sevinçli olduğu yönünde yanıt vermiş..

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bhutan, az gelişmiş ülke kategorisinde değerlendirilir. Bhutan’ın başlıca geçim kaynağı, ülkede halkın yarısından fazlasının istihdam alanı olan tarımdır. Başlıca yetiştirilen ürünler pirinç, mısır, kök bitkiler ve narenciyedir. Ayrıca ormancılık ve hayvancılık da yaygın geçim kaynakları arasındadır. Bu arada ülkede yapılan tarım, büyük ölçüde organiktir ve tarımda kullanılmak üzere kimyasal madde alımı yasaktır. Sadece almak değil, satmak ve kullanmak da yasaktır.

Ülkede yaşayan ana grupları Ngaloplar (Batı Butanlılar) ve Şarçoplar (Doğu Butanlılar) oluşturur. Ülkedeki dini grupların dağılımı ise Tibet Budistleri (%75), Hint ve Nepal Hinduları (%25) şeklindedir. Ayrıca az sayıda Hristiyan toplumlar da bulunmaktadır. Mahayana Budizm resmi din olarak benimsenmiştir.

Bhutan Anayasası’nda, ülkedeki ormanlık alanların ülke yüz ölçümünün % 60’ının altında olamayacağı maddesi bulunmaktadır. Bhutan’da bu oran 2020’li yıllarda %70’e yakın seviyelerdedir. Bu oranın yüksekliği sayesinde Bhutan, dünyadaki negatif karbon düzeyine sahip bir kaç ülkeden biri olmuştur. Geleneksel inançlarına göre ekolojik alanlar tanrıların ve koruyucu ruhların evidir ve onları bozmak ülkeye felaket getirir. Yeraltı zenginliklerini de işletmeyerek, doğanın güzelliğini ve dengesini bozmak istemiyorlar. Bu dengeyi maddesel zenginliğe tercih ediyorlar.

Ormanlardan ve temiz havadan bahsetmişken, ülkedeki mevcut bir yasaktan söz etmeden geçmeyelim. Dünyada tütün ekimini ve satışını yasaklayan ilk ülke Bhutan’dır. Sigara yüzde yüz vergiye tabidir ve sadece evlerde içilebilir. Ayrıca bu yasak turistler için de geçerlidir. Ülkeye sigaranızı sokmak isterseniz yüksek bir vergi ödemeniz gerekecektir.

Advertisement
Nice Health